SpaceExam Blog

Lekarski egzamin końcowy 19 września 2020

SpaceExam

Lekarski egzamin końcowy 19 września 2020

11.08.2020

Kolejny (!) Lekarski egzamin końcowy odbędzie się 19 września 2020 roku!

Pamiętaj!

Czeka Cię test składający się z 200 pytań!

Pytania są jednokrotnego wyboru!

Egzamin będzie trwał 4 godziny!

Aby zdać musisz uzyskać co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu

Na egzamin zabierz dokument potwierdzający tożsamość (dyplom ukończenia studiów lub prawo wykonywania zawodu lekarza nie są wymagane)

Termin składania zgłoszeń do tego egzaminu niestety już minął, ale nie ma tego złego 🙂 kolejny już 20 lutego 2021 r.

Nie zwlekaj
Już dziś rozpocznij naukę

Sprawdź nas