Polityka prywatności

Polityka Prywatności Exam Space
Obowiązująca od dnia 01.06.2020 r.

Stan na dzień: 01.06.2020 r.

Nasza Polityka Prywatności stanowi wyraz troski o prywatność i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z naszych usług – pragniemy aby Użytkownicy w pełni zrozumieli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy ich dane osobowe. 

1. Kim jesteśmy 

Użyte w poniższym dokumencie zwroty, takie jak, “Exam Space”, “Serwis” odnoszą się do Exam Space – Ryszard Derleta prowadzący działalność pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Derleta, NIP 8511394642, REGON 810028359, Szczecin ul. Pińska, nr 6C, 71-043, adresy poczty elektronicznej: portalexamspace@gmail.com.

Exam Space jest “administratorem danych osobowych”, oznacza to, że ustala cele i zakres przetwarzania oraz odpowiada za bezpieczeństwo danych należących do Użytkowników, czyli “podmiotów danych”, którym przysługuje szereg praw i wolności.  

Dane osobowe są przetwarzane przez Exam Space w bezpiecznych lokalizacjach, zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. Poziom dostępu do danych jest określony przez wymagania dotyczące roli i jest ograniczony tylko do niezbędnego grona pracowników.

2. Jakie dane zbieramy? 

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację jednostki jako konkretnej, indywidualnej osoby fizycznej.

Podczas korzystania z Serwisu prowadzonego w domenie www.examspace.pl możesz zostać poproszony o podzielenie się podstawowymi danymi osobowymi, takimi jak:

 • Imię;
 • Nazwisko; 
 • Numer telefonu; 
 • Adres 
 • Adres email;

 
w niektórych przypadkach informacjami, takimi jak:
 

 • dane karty płatniczej;
 • inne dane wymagane do dokonania płatności;

oraz 

 • Informacje na temat wykształcenia (nazwa uczelni oraz wydziału).

3. Kiedy przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w następujących przypadkach: 

 • Na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
  Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie określonych rodzajów komunikacji marketingowej. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie. W przypadku usług oferowanych bezpośrednio osobom które nie ukończyły 13 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi
  Przetwarzamy dane osobowe ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy, która łączy nas z Użytkownikiem lub do podjęcia działań, które mają doprowadzić do jej zawarcia.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Exam Space.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Exam Space lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności naszych Użytkowników.
 •  

Więcej o prawnie uzasadnionych interesach w sekcji 7 Polityki Prywatności. 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane przez prawo oraz konieczne dla celu w którym dane zostały zebrane.

Jednocześnie informujemy, iż możemy przechowywać wyżej wymienione dane przez dłuższy czas w celu ochrony praw, własności, bezpieczeństwa obiektu lub naszych partnerów oraz do celów archiwalnych. 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat retencji twoich danych. 

5. Udostępnianie danych osobowych.

Poniżej przedstawiono cele, dla których możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim:

 • W celu wypełnienia umowy 
  Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy i pośrednicy, wyłącznie gdy są one niezbędne do realizacji usługi. 
 • Jeśli wymaga tego prawo 
  Możemy udostępniać dane Użytkowników gdy jest to wymagane prawem, na przykład, w celach postępowań podatkowych oraz jeśli jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw.
 • Na potrzeby marketingu i komunikacji 
  Za Twoją zgodą lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak dostawcy narzędzi obsługi Użytkownika, narzędzia kampanii marketingowych, narzędzia do komunikacji e-mail, oprogramowanie analityczne (do celów marketingowych) i narzędzia wizualizacji danych (do celów analitycznych).

W sytuacji fuzji lub przejęcia, możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych potencjalnemu kupującemu oraz następcy prawnemu Exam Space. 

Jeśli, któryś z naszych partnerów ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), udostępnimy im dane osobowe Użytkowników tylko na podstawie wyjątków uzasadnionych w szczególnych sytuacjach lub gdy zapewnione będą odpowiednie zabezpieczenia lub pod warunkiem, że w państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej potwierdzone właściwą decyzją. 

6. Jakie są Twoje prawa?

Prawo przyznaje każdemu z nas szereg ważnych praw w odniesieniu do danych osobowych, należą do nich między innymi:

 • Prawo do otrzymywania informacji 
  Masz prawo do bycia poinformowanym o tym w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo dostępu i możliwość przenoszenia danych 
  Mamy obowiązek udostępnić Ci przechowywane przez nas dane osobowe i umożliwić ich ponowne wykorzystanie do własnych celów (informacje zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku).
 • Prawo do sprostowania 
  Masz prawo poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli są one błędne lub uległy zmianie. 
 • Prawo do usunięcia danych 
  Masz prawo poprosić nas o usunięcie przetwarzanych przez nas danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym 
  Jeśli upubliczniliśmy Twoje dane osobowe, możesz poprosić o usunięcie/ukrycie tych informacji.
 •  

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania 
  Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwu 
  Jeśli uważasz, że nasz uzasadniony interes może naruszać Twoje prawa, masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie informacji dokonywanego w ramach tej podstawy prawnej.

Jeśli nie jest zadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Pamiętaj, że każde z powyższych praw może zostać ograniczone przepisami innych ustaw.

7. Prawnie uzasadnione interesy.

Uzasadniony interes jest szczególną podstawą przetwarzania danych i oznacza, że możemy przetwarzać dane osobowe ​​gdy przetwarzanie jest konieczne dla osiągnięcia celu, mamy ku temu uzasadnione podstawy oraz nie naruszamy Twoich praw i wolności. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnić Ci bezpieczną i szybką obsługę prowadzoną przez nasz Exam Space. Uważamy, że wszyscy nasi Klienci są zainteresowani możliwie najlepszym i najbezpieczniejszym doświadczeniem.

Uznajemy, iż w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane w następujący sposób: 

 • Do wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania twoją rejestracją oraz wykorzystania technologii oferowanej przez Serwis, jeśli to przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy.
 •   

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz by zapobiec ewentualnym oszustwom i innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom. 
 • W zakresie analizy zachowań i wyborów dokonywanych przez Użytkowników, w celu ciągłego ulepszania naszych usług. 
 • Obsługi Użytkownika, jeśli to przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy. 
 • Informowaniu o istotnych zmianach w pracy portalu oraz ofercie. Rozumiemy, że jeśli skorzystałeś z naszych usług, to w Twoim najlepszym interesie jest otrzymywanie spersonalizowanych aktualizacji i informacji o interesujących ofertach i promocjach.
 •  

8. Zgoda

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w celu: 

 • dostarczania Ci komunikacji marketingowej od nas i od naszych zaufanych partnerów;
 • badań satysfakcji i CRM (Customer Relationship Management);
 • Dzielić się twoimi danymi z siecią naszych zaufanych partnerów,
 •  

Wyżej wymieniona komunikacja zostanie wykonana z poszanowaniem Twojej prywatności. 

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami. 

9. Polityka Cookie 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają nam rozpoznać Ciebie i przechowywać dane o Twojej dotychczasowej aktywności i Twoich preferencjach, abyśmy mogli spersonalizować i ulepszać nasz Serwis.

Pliki cookie i inne podobne technologie mogą gromadzić dane, takie jak preferencje językowe, informacje o poprzednich wizytach i hasła.

Używamy następujących plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają podstawowe korzystanie z Serwisu (np. umożliwiają zapis sesji)
 • Cookie personalizujące – te pliki cookie umożliwiają personalizację naszej strony, na przykład pamiętając wybrane wcześniej ustawienia.
 • Analityczne pliki cookie – te pliki cookie pozwalają nam sprawdzać w jaki sposób korzystasz z naszej strony, abyśmy mogli zrozumieć, jak ją ulepszyć.
 •  

Korzystając z naszego Serwisu zgadzasz się na umieszczanie plików cookie opisanych powyżej na swoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Jeśli chcesz usunąć nasze pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pamiętaj, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może oznaczać, że niektóre funkcje serwisu mogą stać się niedostępne.

10. Dane Kontaktowe 

Exam Space
Szczecin ul. Pińska, nr 6C, 71-043
portalexamspace@gmail.com